2005/Feb/24

เนื่องจาก Athena Server เป็น Open Source Program ดังนั้นทุกคนมีอิสระในการแก้ไขเพิ่มเติมไฟล์และเผยแพร่ได้

ปัจจุบันมี Athena Server ซึ่งเป็น Ragnarok Emulator อยู่หลากหลาย เว็บไซต์นี้ทำการยก eAthena ซึ่งเป็น Emulator ที่ผู้เขียนเว็บไซต์ใช้อยู่ปัจจุบัน มาให้ศึกษา แนะนำวิธีการติดตั้ง การเซ็ตค่าต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงหรือ Compile เพิ่มเติมได้เอง และสามารถนำไปใช้ได้ทุกคน
เว็บไซต์นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะลดข้อสงสัยสำหรับใครหลายคน และผู้ที่สนใจได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเองได้เป็นอย่างดี
เนื้อหาภายในเว็บไซต์:
-
สอนการติดตั้ง eAthena เบื้องต้นทั้งในระบบของ TXT และ SQL โดยยึดตามเวอร์ชันของ SVN และ RC5
-ข่าวคราว เทคนิค และเวอร์ชันล่าสุดของ eAthena
-เทคนิคการปรับแต่งให้สามารถใช้ได้ในเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำ
-แนะนำการเปิดแบบ Online เพื่อศึกษาความสมดุลของระบบ
- โปรโมต Server ที่ใช้ eAthena รุ่นต่าง ๆ
- การปรับแต่ง Client ให้สามารถเข้าสู่ Server eAthena
- การพัฒนาของ Korean Ragnarok Online
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำเนื้อหา โปรดเช็คการเปลี่ยนแปลงภายในบล็อค
ส่วนไฟล์ต่าง ๆ จะอัพโหลดไว้ที่ aimakung.webmanage.org แต่อะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเขียนบอกอีกที

i am aimakun!
View full profile